Ostatnia aktualizacja: 2016-10-17, godz. 10:22

BŁĄD 270
Podany identyfikator wiadomości nie jest prawidłowy.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.